Wat houdt het onderhoud van een auto in?

De grote beurt en kleine beurt, iedereen kent die begrippen. Helemaal van deze tijd zijn ze echter niet meer, want fabrikanten hanteren voor moderne auto’s steeds vaker flexibele onderhoudsintervallen. Dan berekent de auto zelf wanneer onderhoud noodzakelijk is en geeft dat ook aan. Ook zijn de onderhoudsintervallen groter dan voorheen en is het verschil tussen grote en kleine beurt niet meer zo duidelijk.

Grote beurt auto

De grote beurt auto staat voor groter onderhoud. Hierbij worden de motorolie en de oliefilter vervangen, maar ook de interieurfilter en – bij een benzinemotor – de bougies. Eventueel worden ook koelvloeistof en remvloeistof ververst. De overige vloeistoffen worden zo nodig op peil gebracht. Een belangrijk onderdeel van de grote beurt is de uitgebreide inspectie, waarbij eventuele aankomende mankementen in een vroegtijdig stadium kunnen worden opgespoord. Wanneer voor je auto geen flexibele onderhoudsintervallen gelden, wordt de grote beurt elke twee jaar geadviseerd. Deze inspectie neemt relatief veel tijd in beslag, vandaar dat de grote beurt duurder is dan een kleine beurt.

Jaarlijkse inspectie auto

Bijna elke nieuwe auto moet een jaarlijkse inspectie ondergaan. Hierbij hoeven geen onderdelen of vloeistoffen te worden vervangen, maar wordt de technische staat van de auto in kaart gebracht. Slijten de banden scheef af? Zijn de remmen versleten? Tijdens deze inspectie komt dit op tijd aan het licht. Als bepaalde delen slijtage vertonen, zal de garage een advies uitbrengen over de te verwachten levensduur.

Wanneer banden vervangen?

Banden zijn een essentieel onderdeel van de auto. Zij zorgen voor het contact met de weg en zijn daarmee van grote invloed op de veiligheid. De belangrijkste eis die gesteld wordt aan banden is de profieldiepte, die wettelijk is vastgesteld op minimaal 1,6 millimeter. Over het algemeen wordt aanbevolen om banden met minder dan 2 millimeter profiel te vervangen. Oudere banden kunnen last hebben van droogtescheurtjes. Laat daar voor de zekerheid altijd even door een vakman naar kijken.

Slijtage aan de remmen

De remmen zijn eveneens een zeer belangrijk onderdeel van de auto. Tijdens een grote en kleine beurt, maar ook bij de APK-keuring worden ze geïnspecteerd. Hierbij wordt gelet op zichtbare slijtage aan het remsysteem en wordt de remwerking getest op de remmentestbank. Wanneer het verschil tussen de linker- en rechterrem te groot is, wordt de auto afgekeurd. Het remsysteem moet in dat geval gerepareerd worden.

Hoor je tijdens het remmen metaalachtige geluiden? Dan is het tijd om de garage op te zoeken. De remblokken zijn dan waarschijnlijk verregaand versleten en moeten vervangen worden. Rijd je te lang door, dan loop je kans om de remschijven te beschadigen. Het vervangen van de remschijven is vaak een dure aangelegenheid. Ga eens langs Vakgarage voor een beurt.